O nás

Vyvážené zhodnocení a kvalifikovaní investoři

TBGF SICAV a.s. (dále TBGF) je fond kvalifikovaných investorů, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Jedná se o fond s vyváženým přístupem a důrazem na vhodnou diverzifikaci portfolia v rámci zvolené investiční strategie.

Cílem fondu je dosahovat atraktivního zhodnocení vyváženým investováním zejména do bankovních instrumentů, bonitních dluhopisů a fondů kvalifikovaných investorů. Při investicích do fondů kvalifikovaných investorů preferujeme prémiové nemovitostní fondy. Výhodou fondu je rovněž možnost investice do instrumentů obtížně dostupných pro širokou veřejnost.

Fond investuje zejména do:

 • instrumentů peněžního trhu
 • bankovních a kapitálových instrumentů (např. podřízeného vkladu Trinity Bank, investičního dluhopisu FCM Bank apod.)
 • dluhopisů, zejména pak státních nebo korporátních dluhopisů
 • úvěrů
 • nemovitostních společností a fondů s prémiovými nemovitostmi
 • akciových fondů
 • fondů typu Venture Debt
 • fondů se zaměřením na komoditní trhy
AMISTA investiční společnost, a.s.
Obhospodařovatel a administrátor

AMISTA IS se již mnoho let řadí mezi nejvýznamnější společnosti zaměřující se na správu fondů kvalifikovaných investorů v České republice, a to jak počtem fondů, kterým poskytuje své služby, tak objemem aktiv v těchto fondech. Společnost založil Vít Vařeka, který se v oblasti investičních struktur pohybuje 25 let.

AMISTA je průkopníkem FKI v ČR. První fond tohoto typu spustili v roce 2007. Aktuálně spravuje 95 fondů a podfondů s celkovým objemem majetku 59 mld. Kč. AMISTA pracuje se všemi hlavními investičními aktivy.

AMISTA aktivně spoluvytváří legislativní rámce FKI (komunikace s ČNB jako regulátorem) a best practice v odvětví.

Více o AMISTA investiční společnost, a.s.

SAB o.c.p., a.s.
distributor

SAB o.c.p., a.s., člen skupiny SAB, je licencovaný obchodník s cennými papíry se sídlem v Bratislavě a s pobočkou v České republice. Posláním společnosti je poskytovat klientům výjimečné řešení na zhodnocení jejich majetku a poskytování profesionální a diskrétní správy majetku.

Současné portfolio produktů a služeb SAB o.c.p., a.s. zahrnuje umisťování dluhopisů skupiny SAB a cenných papírů fondů kvalifikovaných investorů, vedlejší služby spojené s upisováním dluhopisů (především příprava prospektů cenných papírů a asistence v procesu schválení prospektů) a služby správy a úschovy finančních nástrojů.

Více o SAB o.c.p., a.s.

Základní parametry fondu
Právní forma fonduakciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondufond kvalifikovaných investorů
Datum zahájení činnosti05.08.2020
Podkladová aktiva fondubankovní a korporátní dluhopisy, obchodovatelné akcie, bankovní instrumenty, nemovitostní fondy
Emitovaný cenný papírinvestiční akcie
ISINCZ0008045309
Veřejná obchodovatelnostne
Frekvence úpisuměsíčně
Stanovení hodnoty IAměsíčně
Minimální investice1 mil. Kč (každá další investice min 50.000 Kč)
Vstupní poplatek0 %
Výstupní poplatek0 %
Investiční horizontstřednědobý 3 roky
Frekvence odkupů investičních akciíměsíčně
Splatnost odkupů investičních akciíFond odkupuje IA za aktuální hodnotu IA dané třídy, vyhlášenou zpětně pro období, v němž obdržel žádost investora o odkup. Lhůta pro zpětný odkup IA je do 1 roku od podání žádosti o odkup (zpravidla do 3 měsíců).
Zdanění akcionářů - fyzických osob15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fonduAMISTA investiční společnost, a.s.
Administrátor fonduAMISTA investiční společnost, a.s.
Distributor fonduSAB o.c.p., a.s.
Depozitář fonduČeskoslovenská obchodní banka, a. s.
Auditor fonduAUDIT ONE s.r.o.
Vývoj hodnoty akcie k datu 31. 05. 2024
1M 3M 6M 12M od počátku roku od vzniku fondu
0,38 % 2,18 % 3,52 % 7,41 % 2,97 % 19,49 %
Vývoj hodnoty investiční akcie v Kč
Investiční portfolio (k 31. 05. 2024)

Proč TBGF

Důvody, proč si vybrat fond TBGF

Vyvážená investiční strategie

Diverzifikace aktiv do prověřených investičních instrumentů.

Atraktivní výnos

S vyváženým investováním do bankovních instrumentů a prémiových nemovitostí.

Pravidelná bankovní kontrola

Pravidelná kontrola nakládání s majetkem fondu depozitářskou bankou - Československá obchodní banka, a. s.

Profesionální správa majetku fondu

Fond je spravován leaderem v oblasti investičních fondů společností AMISTA investiční společnost, a.s.

Investice s daňově osvobozeným výnosem

Při dodržení doporučené doby trvání investice (3 roky) bude výnos pro českého daňového rezidenta (fyzickou osobu) daňově osvobozen.

Regulace Českou národní bankou
Nulové vstupní a výstupní poplatky

Investiční portfolio

Vyvážená strategie a cílený výnos

Základní informace

TBGF SICAV a.s. je fond kvalifikovaných investorů. Jedná se o fond s vyváženým přístupem, jehož cílem je dosahovat zhodnocení prostředků vložených investory ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. V naší investiční strategii prosazujeme vyvážený přístup k investicím se zaměřením na diverzifikaci a dlouhodobou stabilitu portfolia.

Vyvážená strategie s atraktivním
výnosem

V byznysu volíme vyvážený přístup a postupný růst. Dlouhodobá stabilita je pro nás prioritou.

TBGF investuje zejména do těchto klíčových oblastí:

 1. instrumenty peněžního trhu
 2. bankovní a kapitálové instrumenty (např. podřízený vklad Trinity Bank, investiční dluhopis FCM Bank apod.)
 3. dluhopisy, zejména pak státní nebo korporátní dluhopisy
 4. úvěry
 5. nemovitostní společnosti a fondy s prémiovými nemovitostmi
 6. akciové fondy
 7. fondy typu Venture Debt
 8. fondy se zaměřením na komoditní trhy

Hlavním cílem fondu je dosahovat stabilního zhodnocení prostředků vložených investory ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Výhodou TBGF je rovněž možnost investice do vybraných instrumentů obtížně dostupných pro širokou veřejnost.

Složení portfolia
AIR BANK
Emitent:
Air Bank a.s.
ISIN:
CZ0003704983
Splatnost:
25. 10. 2029
Typ:
Podřízený nezajištěný dluhopis
HEUREKA
Emitent:
Heureka FinCo CZ a.s.
ISIN:
CZ0003523920
Splatnost:
14. 02. 2025
Typ:
Zajištěný dluhopis majetkem společnosti Heureka Group a.s. formou záruky
TRINITY BANK INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÝ VKLAD
Emitent:
TRINITY BANK a.s.
Splatnost:
není definována
Typ:
Investiční kapitálový vklad s podmíněnými výnosy
FCM BANK
Emitent:
FCM Bank Ltd.
Splatnost:
není definována
Typ:
Investiční kapitálový vklad s podmíněnými výnosy
SAB FINANCE
Emitent:
SAB Finance a.s.
ISIN:
CZ0009009940
Typ:
Kmenové akcie
NemoMix FundSICAV a.s.
Emitent:
NemoMix FundSICAV a.s.
ISIN:
CZ0008044047
Typ:
Investiční akcie
Orbit Capital, Conseq Venture Debt 12
Emitent:
Orbit Capital SICAV, a.s.
ISIN:
CZ0008044328
Typ:
Investiční akcie
ACCOLADE FUND SICAV PLC
Emitent:
ACCOLADE FUND SICAV p.l.c.
ISIN:
MT7000018404
Typ:
Investiční akcie
Jet Industrial Lease podfond SICAV I2
Emitent:
Jet Industrial Lease SICAV, a.s
ISIN:
CZ0008045598
Typ:
Investiční akcie
Prioritní investiční akcie DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem
Emitent:
DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s
ISIN:
CZ0008043502
Typ:
Investiční akcie
ZDR Investments SICAV a.s., ZDR, podfond Real Estate
Emitent:
ZDR Investments SICAV a.s.
ISIN:
CZ0008042892
Typ:
Investiční akcie třída A
Měna:
CZK
ZDR Investments SICAV a.s., ZDR, podfond Real Estate
Emitent:
ZDR Investments SICAV a.s.
ISIN:
CZ0008043833
Typ:
Investiční akcie třída C
Měna:
EUR
NUPEH
Emitent:
NUPEH CZ s.r.o.
ISIN:
CZ0003524795
Splatnost:
30. 10. 2025
Měna:
CZK
ZDR Investments SICAV
Emitent:
ZDR Investments SICAV a.s.
ISIN:
CZ000355922
Splatnost:
17. 01. 2027
Typ:
seniorní zajištěný dluhopis s fixním kuponem
ERSTE Group
Emitent:
ERSTE Group Bank AG
ISIN:
AT0000652011
Typ:
Kmenové akcie
Colt CZ
Emitent:
Colt CZ Group SE
ISIN:
CZ0003550295
Splatnost:
18. 05. 2030
Typ:
Seniorní nezajištěný dluhopis s variabilním kuponem
FCM Bank
Emitent:
FCM Bank Ltd.
Splatnost:
30. 06. 2033
Typ:
Podřízený nezajištěný dluhopis s variabilním kuponem
RegioJet Finance
Emitent:
RegioJet Finance a.s.
ISIN:
CZ0003522203
Splatnost:
26. 06. 2024
Typ:
Nepodřízený zajištěný dluhopis s variabilním kuponem
Colt CZ
Emitent:
Colt CZ Group SE
ISIN:
CZ0003537029
Splatnost:
27. 01. 2029
Typ:
Nepodřízený nezajištěný dluhopis s variabilním kuponem
Czechoslovak Group
Emitent:
CZECHOSLOVAK GROUP a.s.
ISIN:
CZ0003550808
Splatnost:
04. 07. 2028
Typ:
Seniorní nezajištěný dluhopis s fixním kuponem
FCM BANK
Emitent:
FCM Bank Ltd.
Typ:
Kmenové akcie
Dr. Max
Emitent:
Dr.Max Funding CR, s.r.o.
ISIN:
CZ0003556177
Splatnost:
21. 12. 2028
Typ:
nepodřízený zajištěný dluhopis s fixním kuponem
Dr.Max
Emitent:
Dr. Max Funding, s. r. o.
ISIN:
CZ0000002076
Splatnost:
15. 01. 2027
Typ:
nepodřízený zajištěný dluhopis s fixním kuponem
Green Warranty Bond V
Emitent:
SOLEK Czech Services s. r. o.
ISIN:
CZ0003557720
Splatnost:
15. 11. 2025
Typ:
nepodřízený zajištěný dluhopis
Penta CZK I/2024
Emitent:
Penta Funding CR, a.s.
ISIN:
SK000024634
Splatnost:
25. 01. 2029
Typ:
nepodřízený zajištěný dluhopis

Investoři

První investoři ve fondu TBGF

"Investovat do fondu s vyváženou investiční strategií pro mě znamená jistotu úspěchu."

Radomír Lapčík

Radomír Lapčík je prvním investorem fondu kvalifikovaných investorů TBGF SICAV a.s.

Radomír Lapčík je český podnikatel, pedagog a filantrop, zakladatel nejmladší české banky Trinity Bank. Ta vznikla z Moravského Peněžního Ústavu - spořitelního družstva, které Radomír Lapčík založil v roce 1996. Po udělení bankovní licence od ČNB (13. 12. 2018) vznikla TRINITY BANK a.s. V ní zastává Radomír Lapčík funkci předsedy dozorčí rady.

Radomír Lapčík je také většinovým vlastníkem společnosti SAB Finance a.s., který je předním zprostředkovatelem devizových obchodů pro firemní klientelu v České republice s obratem za rok 2019 téměř 290 mld. Kč. Na Slovensku působí SAB o.c.p., a.s., jež je licencovaným obchodníkem s cennými papíry se sídlem v Bratislavě. Posláním společnosti je poskytovat klientům výjimečné řešení na zhodnocení jejich majetku a její portfolio zahrnuje investiční poradenství, dluhopisy a emise skupinových dluhopisů.

Radomír Lapčík

Radomír Lapčík je prvním investorem fondu kvalifikovaných investorů TBGF SICAV a.s.

Radomír Lapčík je český podnikatel, pedagog a filantrop, zakladatel nejmladší české banky Trinity Bank. Ta vznikla z Moravského Peněžního Ústavu - spořitelního družstva, které Radomír Lapčík založil v roce 1996. Po udělené bankovní licence od ČNB (13. 12. 2018) vznikla TRINITY BANK a.s. V ní zastává Radomír Lapčík funkci předsedy dozorčí rady.

Radomír Lapčík je také většinovým vlastníkem společnosti SAB Finance a.s., který je předním zprostředkovatelem devizových obchodů pro firemní klientelu v České repuvlice s obratem za rok 2019 téměř 290 mld. Kč. Na Slovensku působí SAB o.c.p., a.s., jež je licencovaným obchodníkem s cennými papíry se sídlem v Bratislavě. Posláním společnosti je poskytovat klientům výjimečné řešení na zhodnocení jejich majetku a její portfolio zahrnuje investiční poradenství, dluhopisy a emise skupinových dluhopisů.

Jaromír Jágr, čestný investor fondu TBGF
TBGF - Hrdý partner Rytířů Kladno

Kontaktujte nás

Máte zájem nebo chcete vědět víc, tak se ozvěte

Adresa:
TBGF SICAV a.s.
Na Příkopě 969/33
110 00 Praha 1 - Staré Město
IČO: 093 94 257
spisová značka B 25580 vedená u Městského soudu v Praze

E-mail:

Identifikátor datové schránky:
3w3fwqm
LEI (Legal Entity Identifier):
315700RULN1EJNZN4794

Nechejte nám kontakt a my se Vám ozveme